Nhang Vỏ Quế

90.000

Thành phần nhang trầm hương: bột Trầm hương, vỏ cây bời lời

Trọng lượng nhang trầm cao cấp: 100 gram / Nhang dài 30cm

Thời gian cháy nhang trầm cao cấp: 40 phút / cây.

Xuất xứ nhang trầm hương: Quảng Nam, Việt Nam

Số lượng nhang: 120 cây