Nhang vòng Trầm Hương 10h

240.000

Hộp lớn: 15 vòng

Thời gian cháy: 10h / khoanh trầm hương

Thời gian lưu hương: 8h – 10h

100% bột trầm hương thiên nhiên

Danh mục: