Nhang vòng Trầm Hương 3h

160.000

Hộp lớn: 40 vòng

Thời gian cháy: 3h / khoanh trầm hương

Thời gian lưu hương: 2h – 3h

Danh mục: